Çerez Politikası

Avizelamba.com; Çerez Politikası

Aydınlatma Metni Hakkında

Vebkargom Yönetim Hizmetleri Taş. Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi (VEBKARGOM) olarak, çevrimiçi mecralarımızı ziyaretleriniz sırasında sizlerin deneyiminizi geliştirmek için çerezlerden faydalanmaktayız. Çerezlerin kullanımı başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) olmak üzere tabi olduğumuz mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.

İşbu Çerez Politikası Aydınlatma metninin amacı, tarafımızca işletilmekte olan “webkargom.com.” “avizelamba.com.” “webbeton.com” “mywebcargo.com.” “vebmetal.com.” internet sitelerinin (“Site”) işletilmesi sırasında Site kullanıcıları/üyeleri/ziyaretçileri (“Veri Sahibi”) tarafından çerezlerin kullanımı sırasında elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak sizlere bilgi vermektir. İşbu metinde sitemizde hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı sizlere açıklamak istiyoruz.

Vebkargom Yönetim Hizmetleri Taş. Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi olarak sitemizde kullandığımız çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir veya sitemize yeni çerezler ekleyebiliriz. Dolayısıyla iş bu çerez politikası hükümlerini dilediğimiz zaman değiştirme hakkını saklı tutarız. Güncel çerez politikası üzerinde gerçekleştirilmiş olan her türlü değişiklik sitede veya herhangi bir kamuya açık mecrada yayınlanmakla birlikte yürürlük kazanacaktır. Son güncelleme tarihini metnin başında bulabilirsiniz.

Kişisel verilerinizin Şirket tarafından işlenme hakkında daha detaylı bilgi için https://www.webkargom.com./aydinlatma-bildirimi adresinde yer alan Vebkargom Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Bildirimini okumanızı tavsiye ederiz.

Hangi Çerezler, Hangi Amaçlarla Kullanılmaktadır?

Genel Olarak

Vebkargom olarak sitemizde çeşitli amaçlarla çerezler kullanmakta ve bu çerezler vasıtasıyla kişisel verilerinizi işlemekteyiz. Bu amaçlar başlıca şunlardır:

  • Sitelerin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek.
  • Siteleri analiz etmek ve Site’nin performansını arttırmak.
  • Site’nin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak.
  • Kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek.

KVK Kanunu’nun 5. ve 8. maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde kişisel verileriniz mevzuat uyarınca gerekli olan hallerde rızanız doğrultusunda, aksi hallerde (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 5.2) rızanız alınmaksızın yukarıdaki amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir. Vebkargom Yönetim Hizmetleri Taş. Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi olarak Kişisel/Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz taşımacılık mevzuatı başta olmak üzere, kanunlar ve sair mevzuat kapsamında vermekte olduğumuz taşımacılık sözleşmeleri kapsamında sizlere verilecek hizmetlerin yerine getirilmesi süreçlerinde işlenmektedir.

Kişisel Verileriniz Hangi Amaçla İşlenmektedir?

Kişisel/Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz taşımacılık mevzuatı başta olmak üzere, kanunlar ve sair mevzuat kapsamında vermekte olduğumuz taşımacılık ve internet satış sitelerimizdeki faaliyetlerimiz başta olmak sizlere verilecek hizmetlerin yerine getirilmesi süreçlerinde işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarıyoruz?

Resmi kurumlar başta olmak üzere zorunlu raporlamaların hazırlanabilmesi amacıyla çeşitli kurum ve kuruluşlara; taşımacılık faaliyetinin yürütülebilmesi için hizmet alınan bilişim teknolojileri, taşımacılık hizmetlerimiz çerçevesinde fiyatlama, satış ve pazarlama işlemleri ile istatistiksel analizler yapmak üzere Vebkargom Yönetim Hizmetleri Taş. Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi, Şubelerimiz ve irtibat ofislerimize de aktarılabilmektedir.

Sitelerimizde Kullanılan Çerezler

Aşağıda sitemizde kullandığımız farklı türdeki çerezleri bulabilirsiniz. Sitemizde hem birinci taraf çerezleri (Birinci taraf çerezleri gezmekte olduğunuz web sitesi tarafından tanımlanır ve sadece bu site tarafından okunabilirler.) hem de üçüncü taraf çerezleri (ziyaret ettiğiniz site haricindeki sunucular tarafından yerleştirilen) kullanılmaktadır.

Zorunlu Çerezler

Belli çerezlerin kullanımı sitemizin doğru biçimde çalışması için zorunludur. Örneğin sitemizde oturum açtığınızda devreye giren kimlik doğrulama çerezleri, sitemizde bir sayfadan diğerine geçişinizde etkin olan oturumunuzun devam etmesini sağlamaktadır.

Çerez

Açıklama

Oturum Çerezleri ASP.NET Session ID

Kullanıcının oturumu boyunca saklanır.

Otantikasyon Çerezleri .WebAuth

Kullanıcının oturumu boyunca saklanır.

İşlevsellik ve Tercih Çerezleri

Bu çerezler sizlerin site üzerindeki tercihlerini ve seçimlerinizi hatırlayarak sitemizde sunulan hizmetlerin sizin için kişiselleşmesini sağlamaktadır.

Çerez

Açıklama

Son Ziyaret ve Hareket

Cookie_UserRegistration : 2 yıl

Son Ziyaret ve Hareket

Cookie_ClientType : 2 yıl

Son Ziyaret ve Hareket

Cookie_LastClientAction : 2 yıl

Son Ziyaret ve Hareket

Cookie_DimensionId : 2 yıl

Son Ziyaret ve Hareket

Cookie_UserLastLoginDate : 2 yıl

Son Ziyaret ve Hareket

Cookie_UserType : 2 yıl

Son Ziyaret ve Hareket

Değerler: 1 Yıl

spUID

Insider userID Kullanım Süresi: Süresiz

first-permission-impression

Web Push izin iletişimi Kullanıcının verdiği cevaba göre 45 gün ile 720 gün olarak tutulmaktadır.

custom segment cookies

Custom segment cookie Süre: 1 Yıl

ins-gaSSId

Kullanıcının oturum süresi boyunca

insdrSV

Cookie’den Local Storage sürümüne geçişi saklama Süre: 1 Yıl

scs

Cookie desteğini kontrol etmek için kukla Cookie Süre: 1 Yıl

insUserData

Kullanıcı e-postasını saklama Süresiz

updateSpUID

Insider userID update versiyon Süre: 10 Yıl

sp-camp

Gösterilen kurgular için cokkie atar. Süre: 14 gün. Kurgu bazlı olarak değişebilir.

user-segments

Gösterilecek kurguyu belirler Süresiz

userDateV

Ziyaret tarihi Süresiz

userLocation

Kullanıcının Lokasyonu Süresiz

userIp

Kullanıcı IP Adresi Süresiz

insUserPermissionGranted

İzinli Kullanıcı Bilgisi Süresiz

insdrPushCookieStatus

Web Push Status Bilgisi Süresiz

ASP.NET_SessionId

Web server client id Kullanıcının oturum süresi boyunca

__gfp_64b

used as cookie first party in Client’s domain Süre: 3 Yıl

Gdyn – hit.gemius

used as cookie third party (gemius domain) Süre: 3 Yıl

gstorage and gaddstorage

used in local storage(ls.hit.gemius.pl) Süre: 3 Yıl

PHPSESSID

Kullanıcının session ID si Oturum Süresi Boyunca

Son Ziyaret ve Hareket

Cookie_LastClientAction : 2 yıl

__cfduid

Cloudflare ID si Süre: 1 Yıl

insdrPushCookieStatus

Web push alma cookie’si. Süre: 1 Gün

native-permission-impression

Native web push izin ekranı gösterimi. Kullanıcının verdiği cevaba göre 45 gün ile 720 gün olarak tutulmaktadır.

push-request-sent

Push isteğinin kontrolünu sağlar.

updateSpUID

User id update olup olmadığı kontrol edilir. Süre: 10 Yıl

updateSpUIDPartnerDomain

Partner domain atılan SpUID update olup olmadığı kontrol edilir. Süre: 10 Yıl

Sosyal Medya Çerezleri

Bu çerezler sizlerin sosyal medya kullanımlarınız hakkında bilgilerin toplanmasını sağlar. Örneğin Kişiselleştirilmiş reklamlar oluşturulması ya da pazar araştırmaları yapılması için Facebook/Twitter hesaplarınıza ait bilgilerin kullanılması için çerezler kullanılabilir.

Çerez

Açıklama

Facebook

180 gün boyunca tutulmaktadır.

Twitter

180 gün boyunca tutulmaktadır.

Performans ve Analiz Çerezleri

Bu çerezler sayesinde sitemizi kullanımınızı ve sitemizin performansını analiz ederek sizlere verdiğimiz hizmetleri daha iyi hale getirebiliyoruz. Örneğin bu çerezler sayesinde ziyaretçilerimizin en çok hangi sayfaları görüntülediğini, sitemizin gerektiği gibi çalışıp çalışmadığını ve olası problemleri tespit edebiliyoruz.

Çerez

Açıklama

Google Analitikleri

Bu tür çerezler tüm istatistiksel verilerin toplanmasını bu şekilde Sitenin sunumunun ve kullanımının geliştirilmesini sağlar. Google, bu istatistiklere toplumsal istatistikler ve ilgilere ilişkin veriler eklemek suretiyle, kullanıcıları daha iyi anlamamızı sağlar.

Sitemiz, Google Analitik çerezleri kullanmaktadır. Söz konusu çerezler ile toplanan veriler, ABD’de bulunan Google sunucularına aktarılmakta ve söz konusu veriler Google’ın veri koruma ilkeleri ile uyumlu olarak muhafaza edilmektedir. Google’ın analitik veri işleme faaliyetleri ve kişisel verilerin korunması konusundaki ilkeler hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için buraya tıklayabilirsiniz. (_ga) 180 gün boyunca tutulmaktadır. Maksimum tutulacak süre 720 gündür.

Hedefleme veya reklam çerezleri

Sizlere sitelerimizde veya sitelerimiz haricindeki mecralarda ürün ve hizmet tanıtımını yapmak için çerezler kullanıyoruz. Ayrıca bazı iş ortaklarımızla sizlere sitemiz dâhilinde veya dışında reklam ve tanıtım yapmak için iş birliğine gidebiliriz. Örneğin, sitemizde gördüğünüz bir reklama tıklayıp tıklamadığınızı, eğer reklam ilginizi çektikten sonra o reklam yönlendirdiği sitedeki hizmetten faydalanıp faydalanmadığınızı takip etmek için çerezler kullanılabilmektedir.

Çerez

Açıklama

Google Analytics

_gac: 180 Gün

Adwords Remarketing

540 gün boyunca tutulmaktadır.

Çerezlerin Kullanımını Nasıl Kontrol Edebilirim?

Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkânına sahipsiniz.

Google Adwords

https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en

Google Analytics

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Google Chrome

http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Internet Explorer

https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

MozillaFirefox

http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies/

Opera

http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

Safari

https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR

Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında aşağıda belirtilmekte olan haklara sahipsiniz:

ï  a) Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenebilirsiniz,

ï  b) Verileriniz işlenmiş ise bilgi talep edebilirsiniz,

ï  c) Verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilirsiniz,

ï  ç) Verilerinizin yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişiler hakkında bilgi alabilirsiniz,

ï  d) Verilerinizin eksik/yanlış işlenmiş ise, verilerinizin düzeltilmesini isteyebilirsiniz,

ï  e) Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini (*) isteyebilirsiniz,

ï  f) Yukarıda (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı 3ncü kişilere bildirilmesini isteyebilirsiniz,

ï  g) Verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda bu sonuca itiraz edebilirsiniz,

ï  ğ) Verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep edebilirsiniz,

(*) Sizinle gerçekleştirmekte olduğumuz işlemlere ilişkin dokümanların/verilerin saklanmasına dair yasal zorunluluklarımız bulunmaktadır. Kişisel/Özel Nitelikli Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etmeniz halinde, yasal zorunluluklar kapsamında belirlenen sürenin sonunda bu talebinizi yerine getirmemiz mümkün olabilecektir.

Kişisel verileriniz hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz, çağrı merkezimiz ile (0850) 480 22 42 numaradan iletişime geçebilir ya da kisiselverikoruma@webkargom.com. adresine elektronik posta gönderebilirsiniz.

Open chat
WhatsApp İletişim